ANNA VIOLA HALLBERG

ANNA VIOLA HALLBERG

artist/curaror/msc international museum studies


(text Gävle Konstcentrum, okt 2012)

Kännetecknande för Hallbergs arbetsprocess är omfattande projekt där enskilda teman genomlyses från olika perspektiv. I sin presentation Det delade samhället - konst som process, plats, rymd & människor riktar Hallberg vår uppmärksamhet mot såväl sociala skulpturer som installationer med dokumentära anslag. Anna Viola Hallberg är verksam som visuellt undersökande och samhällsengagerad konstnär med intresse för intersektionell maktanalys, det vill säga ett kritiskt förhållningssätt där konstruktioner av identiteter ses som intimt förknippade med en maktordning, något som därmed påverkar såväl levnadsvillkor som vår samhällssyn. Hon intresserar sig för gränsen mellan privat och offentligt, och i hennes arbeten har identitet, arkiv och frågor om hur representation byggs upp centrala positioner. Ett mångårigt, intensivt samarbete med Annica Karlsson Rixon har resulterat i flera dokumentärt baserade video- och fotoinstallationer. Under två år var Hallberg också verksam som ”stadscurator” i Mariestad, ett arbete som grundande sig i det offentliga rummet men som också innehöll arbeten för gallerirummet som kritiskt förhåller sig till platsen. Hallberg har samarbetat med konstnärer, dansare och filmskapare som Madeleine Hatz (US/SE), Christine Bergman (US), Dorte Olesen (SE), Barbara Hammer (US) och Mia Engberg (SE). Under några år var Hallberg bosatt i New York där hon arbetade med såväl experimentell dokumentärfilm som reklam. Hon har en grundläggande filmutbildning från Stockholms Filmskola med en fil kand. från Stockholms Universitet i filmvetenskap och curatoriska studier. Hon har dessutom en masterexamen i International Museum Studies från Göteborgs Universitet. Samarbetet mellan Anna Viola Hallberg och Annica Karlsson Rixon har pågått sedan 2004 och MOMENT: Grimmered, dokument - minne – berättelser utgör den tredje delen i en trilogi av konstprojekt som utgår från idéer om gruppidentitet och gemenskap. Trilogin behandlar också ämnen som historieskrivning, plats och uppbyggnad av identiteter. I de två andra delarna av trilogin - Resonance och State of Mind undersöks också konstnärens respektive hbtq-personers villkor samt representation. En bok om State of Mind är för närvarande under produktion.